236599587-4387233754632013-3979550323539221119-n
POSIÇÃOFOTONOMEFAVES
#100Doctor PlataneDOCTOR PLATANE10
#99Harley HARLEY10
#98Higana HIGANA10
#97Emerald EMERALD10
#96Moon MOON10
#95Aogiri AOGIRI 10
#94Victini VICTINI 10
#93Mikan MIKAN 10
#92Junsa JUNSA 10
#91Hanako HANAKO10
#90Sonia SONIA 11
#89Saitou SAITOU 11
#88Acerola ACEROLA11
#87Denji DENJI 11
#86X X11
#85Matsuba MATSUBA11
#84Asuna ASUNA12
#83Zoroark ZOROARK12
#82Deoxys DEOXYS13
#81Masato MASATO13
#80Kagari KAGARI14
#79Akagi AKAGI14
#78Arceus ARCEUS14
#77Jirachi JIRACHI14
#76Lusamine LUSAMINE15
#75Hinata HINATA15
#74Sir Aaron SIR AARON15
#73Serebii SEREBII15
#72Erika ERIKA 15
#71Koharu SakuragiKOHARU SAKURAGI 16
#70Cheren CHEREN16
#69Zorua ZORUA16
#68Joy JOY16
#67Kotone KOTONE17
#66Achroma ACHROMA17
#65Pearl PEARL 17
#64Fushigidane FUSHIGIDANE17
#63Entei ENTEI17
#62Hibiki HIBIKI18
#61Soonansu SOONANSU 19
#60Yukinari OokidoYUKINARI OOKIDO19
#59Nagi NAGI20
#58Eureka EUREKA20
#57Shuu SHUU21
#56Bel BEL21
#55Hibani HIBANI 22
#54Wataru WATARU22
#53Jun JUN23
#52Kamitsure KAMITSURE26
#51Kaki KAKI 27
#50Dande DANDE 29
#49Guzma GUZMA30
#48Sakaki SAKAKI30
#47Kibana KIBANA33
#46White WHITE33
#45Platinum BerlitzPLATINUM BERLITZ33
#44Darkrai DARKRAI34
#43Lugia LUGIA 36
#42Alan ALAN39
#41Crystal CRYSTAL40
#40Gengar GENGAR41
#39Black BLACK 43
#38Natsume NATSUME45
#37Iris IRIS46
#36Diamond DIAMOND 46
#35Togepi TOGEPI59
#34Dent DENT64
#33Mao MAO65
#32Sapphire OdamakiSAPPHIRE ODAMAKI66
#31Shinji SHINJI 69
#30Citron CITRON72
#29Daigo TsuwabukiDAIGO TSUWABUKI73
#28Gladio GLADIO 78
#27Mew MEW91
#26Gou GOU95
#25Eevee EEVEE 95
#24Suiren SUIREN100
#23Green OokidoGREEN OOKIDO132
#22Shigeru OokidoSHIGERU OOKIDO139
#21Lucario LUCARIO143
#20Blue BLUE144
#19Silver SILVER149
#18Nyarth NYARTH171
#17Shirona SHIRONA 177
#16Ruby RUBY181
#15Musashi MUSASHI211
#14Gold GOLD213
#13Mewtwo MEWTWO 216
#12Yellow YELLOW223
#11Lillie LILLIE225
#10Haruka HARUKA247
#9Hikari HIKARI435
#8N 472
#7Kasumi KASUMI483
#6Serena SERENA534
#5Red RED577
#4Takeshi TAKESHI612
#3Kojirou KOJIROU629
#2Satoshi SATOSHI1403
#1Pikachu PIKACHU1543

FONTE: MY ANIME LIST

ATT: SETEMBRO/2021